Wanneer er een nummer door de foto staat en u wilt deze bestellen, dan kunt u het nummer doorgeven via cakefotografie@gmail.com.

De kosten € 1,00 per foto (zonder nummer en logo) komen ten goede van de vereniging.

Maxidag 2022

St. Nicolaas bixie 2021

Nieuwe mestplaat

Bouw nieuwe stallen